sidebar-icon-whyZvídavého zákazníka samozřejmě zajímá, „jak se dělá“ to, co si objednal a za co zaplatil. A právě pro takové zákazníky jsme se rozhodli napsat tento článek, ve kterém Vám naši práci přiblížíme. Jak se dělá pasport?

Výsledný produkt, ať už se jedná o boty, auto nebo hodinky, podléhá mnoha výrobním a procesním principům. My auta ani hodinky vyrábět neumíme, proto se přirozeně budeme bavit o pasportu, neboli evidenci majetku.


1) CO POTŘEBUJEME, ABYCHOM PASPORT MOHLI VYPRACOVAT?

 

Aby byla evidence konkrétního majetku, neboli pasport (veřejné osvětlení, komunikace, zeleň atd.) dle zadání obce efektivní, je dobré vycházet ze souboru VFK (výměnný formát katastru nemovitostí). Ten obcím zdarma poskytne ČÚZK – stačí poslat žádost, kterou vám pomůžeme vyplnit, bude li to potřeba. Netrvá to mnohdy ani 24 hodin a soubor máme k dispozici. Nyní máme popisné a grafické informace o území obce. Co dál?


2) TISKNEME MAPY A ZAČÍNÁME S PŘÍPRAVAMI NA „SBĚR DAT“

 

Vytiskneme celé území (většinou 20 až 50 listů A3 – podle velikosti obce) a ve dvou (..se to lépe táhne) vyrážíme na místo určení. Pohotově zhodnotíme, z kterého kraje obce začneme a nyní se práce samozřejmě liší podle zadání jednotlivého zákazníka. Jedná-li se o pasport veřejného osvětlení, změříme svoji pozornost na svítidla v obci.


3) „SBĚR DAT“

 

Co vlastně znamená sběr dat? Jednoduše řečeno oběháme celou obci křížem krážem a značíme do mapy, co si zákazník zadal. Pokud se jedná o veřejné osvětlení, jedno po druhém zaznačíme do mapy.

Slider

Určíme jeho přesnou polohu, druh (typ) a stav, případné vady (např. chybějící kryt). Důležité je také, na čem je svítidlo připevněno – tomu říkáme nosič. Určíme tedy materiál nosiče, jeho výšku, stav i vlastníka. Poté zjistíme, odkud je svítidlo napájeno. Přívod energie může vést vzduchem – opět tedy zaznačíme, odkud kam přívod vede a o jaký druh se jedná. Pokud vede kabel v zemi, většinou má obec k dispozici výkresovou dokumentaci popřípadě zaměření od geodetů – to pak doladíme v geografickém informačním systému.

Tato práce nám zabere i několik dní. Při práci se snažíme nepřekážet silničnímu provozu a být co nejvíce neviditelní 🙂


4) DATA MÁME A CO DÁL?

 

V tuto chvíli se naše činnost rozchází s činností většiny naší konkurence. Již po dobu 18 let pro obce vyvíjíme editační geografický informační systém Kompas, do kterého všechna posbíraná data sázíme. Již nepracujeme s papírovou mapou, nýbrž s mapou digitální.

Arrow
Arrow
Slider

Zjednodušeně řečeno přeneseme polohu svítidel do digitální mapy a vyplníme všechny posbírané údaje, které se dají kdykoli v budoucnu editovat, měnit, mazat, či doplňovat. Svítidlo v digitální mapě není jen obrázek, ale aktivní bod, který můžeme rozkliknout a podle potřeby jej upravovat a pracovat s ním. Přenášení do GISu je časově podstatně náročnější, než samotný sběr dat.


5) KONZULTACE S MÍSTNÍM SPRÁVCEM

 

Některé informace pohledem na svítidlo či vedení nevyčteme. Zjišťujeme, odkud je která větev napájena (ze kterého rozvaděče) a konzultujeme další řadu věcí, díky kterým můžeme dokončit práci na evidenci jednotlivého majetku obce (v tomto článku jsme popisovali evidenci veřejného osvětlení).


6) IMPLEMENTACE VŠECH DAT ISKN DO GIS

 

ISKN je zkratka slov Informační systém katastru nemovitostí. ISKN dostaneme v souboru VFK od ČÚZK a obsahuje veškerá data a informace o daném katastrálním území (územní jednotky obce – parcely, budovy, čísla popisná, oprávněné subjekty, věcná břemena, listy vlastnictví a mnoho dalšího).

Arrow
Arrow
Slider

To vše vám do GIS vložíme, abyste informace o svém území měli neustále k dispozici ve svém počítači. Nezískáváte tedy jen pasport, ale také podklady pro výkon řady agend obecního úřadu, kterou potřebujete denně ke svojí práci.


7) INSTALACE GIS DO VAŠEHO POČÍTAČE

 

Závěrem nezbývá nic jiného než předání díla. Nainstalujeme Vám GIS do počítače s provedeným pasportem a veškerými daty, která jsme získali od ČÚZK a implementujeme veškerá zaměření od geodetů, která se vám válí v šuplících. Včetně plynovodu, kanalizace, vodovodu a dalších..
Na úplný závěr vás s GISem seznámíme, abyste měli možnost sami editovat případné změny a věděli, jak všechny informace vyhledávat.

Pasport

PŘISTUPUJEME ZKRÁTKA K EVIDENCI MAJETKU TAK TROCHU JINAK. NEHODÍME VÁM NA STŮL VYTIŠTĚNÉ PAPÍROVÉ MAPY S NAKRESLENÝMI SVÍTIDLY SPOLU SE SEZNAMEM SVÍTIDEL V EXCELU..

NAOPAK! DODÁME VÁM KOMPLEXNÍ A UCELENÉ INFORMACE O ÚZEMÍ OBCE SPOLU S PASPORTEM ČEHOKOLIV, CO UZNÁTE ZA POTŘEBNÉ.

ÚSEK ÚZEMÍ, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT V TIŠTĚNÉ FORMĚ, SI JEDNODUŠE Z GIS VYTISKNETE SAMI KLIKNUTÍM JEDNOHO TLAČÍTKA V JAKÉM MĚŘÍTKU CHCETE. TÍM SE VAŠE MAPA NIKDY NESTANE ZASTARALOU A ZNEHODNOCENOU ČASEM.

Jak se dělá pasport? Krok po kroku