MÁTE K DISPOZICI AKTUÁLNÍ DOKUMENTACI O KANALIZACÍCH? VÍTE, KOLIK SE NACHÁZÍ NA VAŠEM ÚZEMÍ KANALIZAČNÍCH POKLOPŮ?Pasport kanalizací

Potřeba zpracování pasportu kanalizace přichází v čase, kdy vlastník nemá k dispozici žádnou dokumentaci o provozovaných objektech kanalizace nebo jsou jeho podklady neaktuální, popřípadě neodpovídají skutečnosti. Pasport by měl být zpracováván i v případě, pokud stávající dokumentace je sice aktuální, nemá však vyhovující formu (například pouze tištěná verze).

PASPORT KANALIZACÍ POVINNOSTÍ ZE ZÁKONU?

Podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon, § 161) jsou vlastníci technické infrastruktury povinni vést o kanalizaci evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové umístění.

NENÍ TO JEN POVINNOST. OPTIMALIZUJTE NÁKLADY NA ÚDRŽBU KANALIZACÍ, MĚJTE PŘEHLED O REKONTRUKCÍCH A MODERNIZUJTE

Neméně důležitým důvodem, proč si pasport kanalizací nechat zpracovat, je správa a optimalizace provozování kanalizace. Daná evidence je pak podkladem pro zodpovědné rozhodování při s hospodaření s majetkem a optimalizace nákladů na jeho provoz, údržbu a rozvoj. Pasport slouží jako základní podklad pro hodnocení technického stavu infrastrukturního majetku, plánování rekonstrukcí kanalizací atd.