Image is not available
MÁTE PŘEHLED O STAVU A DRUHU KOMUNIKACÍ,
KTERÉ SE NACHÁZÍ NA ÚZEMÍ VAŠÍ OBCE?
VÍTE KOLIK DRUHŮ SVÍTIDEL VLASTNÍTE
A JAK JE EFEKTIVNĚ SPRAVOVAT?
VŠECHNA DATA VČETNĚ NÁJEMNÍCH SMLUV
NA JEDNOM MÍSTĚ VE VAŠEM POČÍTAČI!
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

PROVÁDÍME NAPŘÍKLAD TYTO PASPORTY

 

Pasport veřejného osvětlení         Pasport komunikací         Pasport měststké zeleně         Pasport hřbitovů         Pasport kanalizace         Pasport mobiliáře

    VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ            KOMUNIKACE               VEŘEJNÁ ZELEŇ             HROBOVÁ MÍSTA               KANALIZACE                      MOBILIÁŘ

 

JAK SE DĚLÁ PASPORT?
Zvídavého zákazníka samozřejmě zajímá, "jak se dělá" to, co si objednal a za co zaplatil. A právě pro takové zákazníky jsme se
rozhodli napsat tento článek, ve kterém Vám naši práci přiblížíme. Jak se dělá pasport?

Výsledný produkt, ať už se jedná
o boty, auto nebo hodinky, podléhá mnoha výrobním a procesním principům. My auta ani hodinky vyrábět neumíme, proto se přirozeně budeme bavit o pasportu, neboli evidenci majetku.

ÚSPORA VE VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ
Uplatněním racionalizačních opatření lze dosáhnout významných finančních úspor. Jak na to?

Veřejné osvětlení je důležitou součástí životního prostředí a podstatně ovlivňuje bezpečnost dopravy, osob a majetku i atraktivnost obcí. Veřejné osvětlení je veřejně prospěšná služba a jeho zařízení patří, ve smyslu zákona o pozemních komunikacích, mezi příslušenství pozemních komunikací.

JAK ŘEŠIT POTÍŽE S PŘÍSTUPEM K NEMOVITOSTI?

Pro pohodlné užívání kterékoli nemovitosti je nezbytná dostatečná právní ochrana volného přístupu k ní, tedy cesta s právem chůze a jízdy k dané nemovitosti. Lidé, kteří byli po určitý čas zvyklí využívat cizí pozemek jako svoji přístupovou cestu, se dostávají mnohdy do sporů, když jim znenadání jeho vlastník v užívání brání umístěním

překážky.

PROČ BY MĚLA OBEC VLASTNIT PASPORT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ?
Pasport VO je nezbytným technickým podkladem nejen pro údržbu tohoto zařízení. Jeho zpracování a vedení
má oporu v předpisech, jednak z norem, tak i ze zákona.

Veřejné osvětlení je majetkem obcí.
S tímto majetkem na obce ovšem přešly
i povinnosti, dle zákonů, norem pro provoz a údržbu, spojené s vlastnictvím celého systému veřejného osvětlení

JAK EVIDOVAT POMOCÍ PASPORTU MAJETEK OBCE?

Pasportizace znamená zaevidování hmotného, ale
i nehmotného majetku do databáze. V obecním měřítku nám tato databáze říká, jaký majetek obci náleží, zda leží na jejím pozemku či pozemku soukromého vlastníka nebo v jakém je majetek stavu. Pasportizace umožňuje efektivní údržbu a usnadňuje případný další rozvoj obecního vlastnictví.

Arrow
Arrow
Shadow
Slider