MÁTE KOMPLETNÍ PŘEHLED O STAVU A DRUHU KOMUNIKACÍ, KTERÉ SE NACHÁZÍ NA ÚZEMÍ VAŠÍ OBCE?

 

Pasportem místních komunikací se myslí evidence komunálního silničního majetku podle zákonu č.13/1997Sb. Ten určuje pouze základní pravidla, přičemž forma a způsob vedení pasportu je věcí vlastníka místní komunikace. Je tedy jen na vás, jak k celé věci přistoupíte.

 

ŽÁDÁTE O DOTACE NA REKONSTRUKCI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ?

PASPORT JAKO JEDEN Z PODKLADŮ!

 

Při žádostech o dotace hrale velmi důležitou roli kvalitně zpracovaný pasport komunikací včetně dopravního značení, vpustí a mostů. Podklady potřebné k žádosti o dotace vám zcela zdarma nachystáme (včetně pasportního listu). V případě, že kvůli blížící uzávěrce dotačního programu na celou věc spěcháte, jsme schopni přednostně vypracovat pasport konkrétní komunikace tak, abyste nepromeškali lhůtu pro odevzdání žádosti.

 

Pasport místních komunikací (zobrazení komunikací podle stavu)

 

PASPORT KOMUNIKACÍ V TIŠTĚNÉ FORMĚ NEBO V GEOGRAFICKÉM INFORMAČNÍM SYSTÉMU?

 

Pasport Vám dodáme společně se softwarovým vybavením (gis) nebo data pasportu jednoduše vložíme do gisu, kterým již na úřadě disponujete. Výhoda řešení pasportu komunikací vedeném v gis spočívá v možnosti pasport kdykoliv aktualizovat, prohlížet nebo exportovat data včetně pasportních listů potřebné při žádostech o dotace.

 

PASPORT KOMUNIKACÍ V TIŠTĚNÉ FORMĚ

 

Abychom Vám ušetřili dilema, jakou formu řešení pasportu komunikací zvolit, vyhotovíme Vám pasport v tištěné formě včetně technické zprávy, ať už se rozhodnete pro pořízení našeho softwaru Kompas 3.2, nebo pro vložení dat pasportu do systému, na který jste na úřadě zvyklí.

Výhodou mít pasport komunikací také v tištěné formě je bezesporu rychlá orientace ve vytištěné mapě a okamžitý přehled nad celým katastrálním územím obce.

 

DOKONALÁ SPRÁVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ!

 

Nejčastěji pro obce provádíme pasport místních komunikací jako podklad pro různé stavební řízení, povolování zvláštního užívání komunikací, majetkoprávní vypořádání, ale i pro plánování oprav a údržby.

 

Pasport komunikací

Pasport místních komunikací (zobrazení komunikací podle typu povrchu)

 

PASPORT KOMUNIKACÍ NENÍ JEN POVINNOST ZE ZÁKONA. ZÍSKÁVÁTE VÝHODU A ŠETŘÍTE SVOU PRÁCI!

 

Pasport komunikací je ze zákona povinný a díky našemu zpracování může být navíc i užitečným nástrojem pro správu, rozpisy údržby, opravy a čištění nebo třeba úhrn sněhu.

 

Pasport místních komunikací (pasportní listy)

 

POŘÍZENÍ PASPORTU A SOFTWAROVÉHO VYBAVENÍ BEZ JAKÝCHKOLIV NÁSLEDNÝCH POPLATKŮ!

 

Za pořízení GIS softwaru nám neplatíte žádné následné poplatky a nejste vázáni žádnou smlouvou. Pokud budete s naší prací spokojeni, víme, že vás žádnou smlouvou držet nepotřebujeme.

 

Pasport komunikací zahrnuje:

  • Propracované řešení klíčové komunální agendy – zohledňuje související předpisy a zásady
  • Evidence graficky svislého a vodorovného dopravního značení
  • Evidence vpustí, mostů a veškerého příslušenství
  • Provozní funkce – opravy, údržba, ekonomika, záruční lhůty, atd.
  • Síť komunikací realizována formou provázané, strukturované plošné sítě speciálních grafických objektů
  • Účelové sestavy, výstupy a analýzy

Pasport komunikací