Pasport městské zeleněZNÁTE PŘESNÉ NÁKLADY NA ÚDRŽBU VEŘEJNÉ ZELENĚ NA VAŠEM ÚZEMÍ? CHCETE SE EFEKTIVNĚ STARAT O VYSÁZENÉ STROMY A KEŘE?

 

 

Pasport zeleně je nezbytným podkladem pro vyčíslení nákladů na údržbu veřejné zeleně měst, obcí nebo zkrátka Vašeho území. Základem pasportizace zeleně je určení skladby biologických prvků a jejich lokalizace.

Díky pasportu zeleně získáte údaje o výměrách ploch (květinové záhony, trávníky, živé ploty, aj.) i o počtech jednotlivých prvků (stromy, keře,..).

 

pasport zeleně

Pasport bodové a plošné zeleně

Jako výstup z terénních průzkumů poskytujeme nejen grafickou část (mapa a s korespondující tabulkou), ale i digitální data v našem unikátním GIS softwaru Kompas 3.2

Pasport zeleně je základním typem inventarizace ploch a prvků ve veřejně přístupné zeleni měst a obcí. Jedná se o převážně kvantitativní typ evidence, kdy jsou zjišťovány především rozlohy ploch a počty prvků a pouze okrajově jsou zaznamenávány informace o kvalitě těchto prvků.

Účelem tohoto typu inventarizace je získání přehledu o majetku a zajištění podkladů pro sestavení optimálního plánu běžné údržby těchto ploch a prvků.

Roudnice

Pasport bodové a plošné zeleně

 

  • Propracované řešení pro evidenci a správu veškerých prvků zeleně včetně příslušenství, městského mobiliáře a souvisejícího majetku (vodní prvky, lavičky, odpadkové koše, pítka, houpačky, apod.)
  • Věrné grafické zobrazení plošných a bodových prvků zeleně (souvislé porosty – lesy, trávníky, záhony, keřové skupiny, samostatné stromy, keře, apod.)
  • Evidence a vyhodnocování údržby, využití ceníků pro výpočet nákladů
  • Pomocné tabulky a číselníky (herbář, seznam úkonů, atd.). účelové sestavy