ZNÁTE PŘESNÉ ROZMĚRY HROBOVÝCH PARCEL A VÍTE PŘESNĚ, KDE SE NACHÁZEJÍ? MÁTE PŘEHLED O DATECH K JEDNOTLIVÝM HROBŮM?

 

Základním principem aplikace je správa (pořízení, aktualizace) grafických dat hrobových míst. Tato data představují skutečný stav hrobů v absolutních (skutečných) rozměrech v souřadnicích nad digitální mapou.

 

VŠECHNA DATA VČETNĚ NÁJEMNÍCH SMLUV NA JEDNOM MÍSTĚ VE VAŠEM POČÍTAČI!

 

K jednotlivým hrobům jsou navázána data příslušných zemřelých osob včetně údajů o nájemcích (vlastnících) a nájemních smlouvách.

 

pasport hřbitovA

Pasport hrobových míst

Software obsahuje grafickou tabulku pro evidenci jednotlivých hrobových míst (hroby, hrobky, vsypy, apod.) i negrafickou tabulka osob, které mají jednotlivá místa v pronájmu (ve vlastnictví).

 

ZÍSKEJTE PŘEHLEDNOU DIGITÁLNÍ MAPU HROBŮ VE SKUTEČNÝCH ROZMĚRECH!

 

Vlastní grafické objekty hrobů jsou body nebo plochy v absolutní velikosti, které lze libovolně editovat (tvarovat, natáčet). Pomocí programu je možné grafické objekty popisovat nebo vytvářet tzv. tématická zobrazení a filtrovat data podle potřeby.

ZEMŘELÍ: Negrafická tabulka zemřelých osob s jednoznačnou vazbou na hrobová místa

SMLOUVY: Negrafická tabulka nájemních smluv s možností dynamického generování příslušných dokumentů

Pasport hřbitova obsahuje:

  • rozměry
  • údaje týkající se možností ukládání
  • stav hrobu
  • plátce poplatků
  • jednotlivé platby/smlouvy
  • seznam pohřbených
  • údržba
  • připojené dokumenty (smlouvy, fotografie, …)
  • zobrazení v přehledné digitální mapě