KDO JSME?

 

Naše společnost je tvořena lidmi, kteří vyznávají filozofii osobního, lidského a individuálního přístupu ke každému zákazníkovi. Vždy se snažíme vyhovět přáním a požadavkům zákazníka a rádi uděláme i něco navíc.

Naše kancelář

Důraz také klademe na zákaznický servis. Po předání realizované zakázky jsme připraveni zdarma pomoci s dotazy, týkajícími se problematiky evidenci majetku a ovládáním dodaného programu.

Máme zkušenosti s realizacemi zakázek nejen v České Republice, ale i na Slovensku.

 

ČÍM SE ZABÝVÁME?

 

Naše společnost je zaměřena na prodej programového vybavení pro geografické informační systémy (GIS). Provádíme zejména pasport hmotného a nemovitého majetku obce.

Předmětem činnosti jsou dodávky programového vybavení společnosti MK Consult, v.o.s, včetně využití související metodiky a způsobu zpracování dat.

 

PRO KOHO PRACUJEME?

 

Pomáháme městům, obcím a majitelům velkých areálů ve vztahu k evidenci a správě obecního i soukromého majetku všeho druhu. Kromě přípravy standardních dat pro GIS (digitální mapy) provádíme také zpracování dat na základě měření a sběru údajů v terénu a požadavků klienta. Mapa je šitá přímo na míru.

 

JAK TO DĚLÁME?

 

Nainstalujeme Vám GIS do počítače s provedeným pasportem a veškerými daty, která jsme získali od příslušných orgánů. Implementujeme také veškerá zaměření, pokud je máte od geodetů k dispozici, tedy např. plynovodu, kanalizace, vodovodu a dalších..

Na úplný závěr vás s programem GIS seznámíme, abyste měli možnost sami editovat případné změny a věděli, jak všechny informace vyhledávat.

 

PASPORT

 

Významnou činností firmy je odborná pasportizace komunálního majetku, zejména komunikací, povinná podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Zajišťujeme zpracování pasportů komunikací (vozovky a chodníky místních komunikací včetně dopravního značení, mostů, technických objektů atd.). Standardně provádíme rovněž pasportizaci veřejného osvětlení, veřejné zeleně, kanalizace a dalších zařízení.