Digitální technická mapa kraje v České republice (DTM), je klíčovým datovým podkladem pro řadu odborných činností ve veřejné správě i soukromém sektoru.

Zákony, jako například č. 47/2020 Sb., jasně definují povinnosti krajů, obcí a dalších subjektů vytvořit a udržovat DTM. Těmito zákony se vytváří rámec pro vytvoření a správu informačního systému digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) podle nařízení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK).

Naše společnost, vedená zákonem a etickými normami, se specializuje na poskytování služeb v oblasti digitální technické mapy. Jako zkušený editor technické mapy nabízíme obcím komplexní řešení v souladu se zákony a vyhláškami, včetně práce s novým výměnným formátem JVF.

Zastáváme roli Editora pro obce, plněním povinností vyplývajících ze zákona č. 47/2020 Sb. a vyhlášky č. 393/2020 Sb. Naši odborníci nabízejí konzultace týkající se připravenosti obce na DTM krajů včetně datových podkladů. Provádíme konsolidaci a přípravu existujících dat pro splnění požadavků pro plnění do DTM kraje. V případě potřeby zpracováváme nové a aktualizujeme stávající pasporty majetku, abychom zajistili optimální kvalitu a relevanci informací.

  • Společně analyzujeme vaše datové podklady a identifikujeme potřeby pro DTM ČR.
  • Připravíme dosud nedokumentované části sítě a sjednotíme je s existující dokumentací.
  • Provedeme konverzi dat do formátu JVF DTM a nahráváme je do DTM ČR.

  • Převezmeme roli Editora pro vaše data v DTM ČR.
  • Pravidelně udržujeme a aktualizujeme vaše data, zajistíme správné záznamy v DTM pro všechny změny.

  • Poskytneme vám nástroje pro editaci vašich sítí v K5 Geoportálu.
  • Vytvořenou dokumentaci efektivně využijete pro správu a rozvoj vašich sítí v GIS Kompas5.

Spolupráce s námi znamená postupovat profesionálně a legislativně v souladu realizaci digitální technické mapy. Zajistíme, aby vaše obec byla připravena a plně splňovala vše s ohledem na DTM kraje. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.