82-512POTŘEBUJETE DOTACI NA NOVÉ SVÍTIDLA? VÍTE, KOLIK DRUHŮ SVÍTIDEL VLASTNÍTE A JAK JE EFEKTIVNĚ SPRAVOVAT?

 

Provozování soustavy venkovního osvětlení pro obce není jednoduché. Provoz a údržba venkovního osvětlení měst a obcí je jediná nezpoplatněná služba obyvatelům a je hrazena z obecních rozpočtů, což není zrovna zanedbatelná částka.

Veřejné osvětlení je tedy majetkem obcí. S tímto majetkem na obce ovšem přešly i povinnosti.
V minulosti bývalo veřejné osvětlení vnímáno jen okrajově, často vznikal systém veřejného osvětlení živelně, chaoticky, nekoncepčně a bez znalosti jeho problematiky.

 

ULEVTE OBECNÍMU ROZPOČTU AŽ 70% NÁKLADŮ NA PROVOZ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ!

 

Současný stav a často též morální a technická zastaralost jsou důsledkem minulého přístupu. Veřejné osvětlení je často vnímáno též jako „nechtěné dítě“, které ukrajuje nemalé finanční prostředky z obecního rozpočtu. Je tomu tak, ale pravda je současně také v tom, že v provozu veřejného osvětlení jsou skryty rezervy, které mohou znamenat provozní úspory v rozsahu 30 až 70 % současného stavu.

 

MĚJTE VŠE POD KONTROLOU!

 

Pasport veřejného osvětlení slouží k evidenci příslušných zařízení (rozvaděče všeho druhu, pojistkové skříně, kabely, vedení, sloupy, svítidla).

 

Pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení včetně vedení

K tomu evidujeme také informace potřebné k provozním záležitostem (stav svítidla, údržba, revize, spotřeba energie, atd.) Všechny informace máte k dispozici přehledně a pohromadě na jednom místě ve svém počítači a vyhledání potřebné informace pro Vás bude snadnější než kdykoliv předtím – stačí jen kliknout myší.

 

MÁTE PŘESNÉ PODKLADY O STAVU V.O. , ZE KTERÝCH MŮŽETE VYCHÁZET PŘI ŽÁDÁNÍ O DOTACE?

 

Všechna svítidla ve vaší obci osobně zkontrolujeme a zaznačíme jejich polohu do mapy. Zjistíme, o jaký typ svítidla se jedná, čím a odkud je napájeno a určíme druh nosiče (druh sloupu) a zaevidujeme jeho vlastníka (energetika nebo obec)

 

Pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení včetně vedení

Náš software nabízí velmi kvalitní vizualizaci a maximální komfort při práci. Veškerá data lze velmi snadno třídit, filtrovat, provádět dotazy, exporty a další akce. Celý systém lze kromě vlastní pasportní (evidenční) roviny využít i k provozním záležitostem (výkon státní správy, finance, nebo třeba plánování modernizace).

 

PASPORT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V TIŠTĚNÉ FORMĚ NEBO V GEOGRAFICKÉM INFORMAČNÍM SYSTÉMU?

 

Pasport Vám dodáme společně se softwarovým vybavením (gis) nebo data pasportu jednoduše vložíme do gisu, kterým již na úřadě disponujete. Výhoda řešení pasportu veřejného osvětlení vedeném v gis spočívá v možnosti pasport kdykoliv aktualizovat, prohlížet nebo exportovat data včetně pasportních listů potřebné při žádostech o dotace.

 

PASPORT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V TIŠTĚNÉ FORMĚ

 

Abychom Vám ušetřili dilema, jakou formu řešení pasportu komunikací zvolit, vyhotovíme Vám pasport v tištěné formě včetně technické zprávy, ať už se rozhodnete pro pořízení našeho softwaru Kompas 3.2, nebo pro vložení dat pasportu do systému, na který jste na úřadě zvyklí.

Výhodou mít pasport komunikací také v tištěné formě je bezesporu rychlá orientace ve vytištěné mapě a okamžitý přehled nad celým katastrálním územím obce.

 

PASPORT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ JE NEZBYTNÝM TECHNICKÝM PODKLADEM NEJEN PRO ÚDRŽBU TOHOTO ZAŘÍZENÍ. JEHO ZPRACOVÁNÍ A VEDENÍ MÁ OPORU V PŘEDPISECH, JAK Z NOREM, TAK I ZE ZÁKONA.

 

Základem pasportu je mapová evidence v digitální formě. Do této mapy zaneseme informace o trasách kabelových rozvodů, informace o umístění světlých míst, zapínacích a napájecích bodech včetně nezbytného technického popisu. V návaznosti na mapovou evidenci je v našem softwaru tabulkové zpracování dat, díky kterému můžete provádět kontrolu a plánování údržby, revizi, nebo třeba sledování spotřeby elektrické energie.

PASPORT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ZAHRNUJE:

 • údaje k světelnému bodu (typ stožáru, výložníku, svítidla, zdroje, počet, místo napojení)
 • údaje k danému osvětlovanému prostoru , rozměr a povrch, zatřídění prostorů
 • údaje k vedení VO (typ, délka)
 • údaje k odběrnému a zapínacímu místu
 • jednoznačná identifikace světelného místa a přípojného místa s přidělením identifikačních čísel
 • datum pořízení
 • datum výměny či opravy
 • datum revize

Další informace:

 • Účelové řešení navržené podle potřeb správců veřejného osvětlení
 • Evidence ve třech základních grafických vrstvách (rozvaděče, vedení, svítidla)
 • Možnost evidence údržby, oprav, spotřeby energie, atd.
 • Sumární sestavy, účelové funkce (např. znázornění napájení mezi rozvaděči a svítidly)
 • Kromě vlastního osvětlení lze zpracovat zařízení SSZ (silniční světelná signalizace) – návěstidla, napájecí i ovládací vedení, řadiče