HLÍDÁME PRO VÁS PŘÍLEŽITOSTI K ZÍSKÁNÍ DOTACÍ PRO OBCE

 

V polovině října opět startují dotační příležitosti v rámci programu rozvoje venkova!

Ve spolupráci s našimi partnery jsme schopni Vám dotace zpracovat, počínaje bezplatnou analýzou – vždy tedy dopředu víte, zda má smysl se konkrétním dotačním titulem zabývat.

 


OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

 

1. všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy vč. zastávkových pruhů linkové osobní dopravy

2. místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), revizní zařízení, ochranné štíty a sítě, propustky

3. galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, terasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení – napojení na pozemní komunikaci

Dotace je poskytována pouze na jednu místní komunikaci obce (podle evidence v pasportu komunikací)

Dotace ve výši 50 %, max. 1 mil. Kč.

!! předpokládaný příjem žádostí: říjen/prosinec !!

MOŽNOST ČERPÁNÍ DOTACÍ PRO OBCE DO 3 000 OBYVATEL


 

OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

 

V tomto roce byl spuštěn dotační program na obnovu veřejného osvětlení pod názvem EFEKT 2021 -2026

Rozpočet programu na období 2017-2021 je minimálně 5 mld. Kč. Finanční prostředky na jednotlivé roky budou uvolňovány postupně.

Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav, pořízení a optimalizaci řídícího systému veřejného osvětlení v obcích.

PASPORT JAKO NEZBYTNÝ PODKLAD PŘI ŽÁDOSTECH O DOTACE

 

Obce často nejsou schopny čerpat dotace z důvodu nepřipravenosti.

Ty obce, které mají zpracovaný pasport veřejného osvětlení, již dotace úspěšně čerpají.

JAK ZÍSKAT PASPORT?

 

Vytvoříme pro Vás nezávaznou cenovou nabídku.

Přijedeme, všechno vysvětlíme, poradíme a navrhneme řešení ušité na míru.